Společnost Trojan, Doleček a partneři, advokátní kancelář s.r.o. jsme založili na začátku roku 2019, do té doby jsme více než 15let vykonávali advokacii jako partneři v KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o.

Za dobu našeho dosavadního působení v advokacii jsme provázeli mnoho klientů nejen z řad velkých nadnárodních i národních korporací, soukromé i veřejné sféry, ale i individuální klienty. Každý z nás získal řadu různých profesních zkušeností, a to jak při velkých obchodních transakcích, složitých národních nebo mezinárodních soudních sporech, tak i při komplikovaných životních situacích.

Nabyté profesní a osobní zkušenosti se snažíme maximálně využívat pro to, abychom spolu s týmem našich vynikajících advokátek a advokátů klientům pomáhali s jejich pracovními i osobními problémy.

Pro naše klienty zajišťujeme komplexní právní poradenství v otázkách soukromého i veřejného práva, zastupujeme je v soudních i správních řízeních a obhajujeme je ve věcech hospodářské kriminality. Podílíme se také na obchodních transakcích klientů, vedeme za ně jednání, zajišťujeme právní poradenství u partnerských advokátů v zahraničí a asistujeme jim i v dalších oblastech jejich profesního a soukromého života.

Categories: Uncategorized

0 Comments

Napsat komentář

Avatar placeholder