Mgr. Lukáš Trojan


 • partnerem kanceláře
 • od roku 1998 advokátem
 • vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze
 • místopředseda Rozhodčího soudu HK ČR a AK ČR
 • předseda Rozhodčí komise Českého olympijského výboru
 • předseda Revizní komise Svazu lyžařů ČR
 • předseda Národního odvolacího soudu Autoklubu ČR
 • rozhodce Sboru rozhodců Fotbalové asociace ČR
 • místopředseda Kontrolní rady České advokátní komory
 • viceprezident Unie obhájců ČR
 • specializuje se na trestní právo, corporate compliance, internal investigation, spornou agendu, rozhodčí řízení, sportovní právo
 • hovoří anglicky

 

Mgr. Martin Doleček


 • partnerem kanceláře
 • od roku 2005 advokátem
 • vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze
 • rozhodce u Rozhodčího soudu HK ČR a AK ČR
 • předseda odvolací komise a člen legislativní komise Českého volejbalového svazu
 • specializuje se na obchodní právo, spornou agendu, telekomunikace a soutěžní právo
 • je spoluautorem řady publikací v oblasti korporátního práva, rozhodčího řízení a v dalších oblastech v České republice a zahraničí
 • hovoří anglicky

 

 

JUDr. Marek Bilej


 • partnerem kanceláře,
 • vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze,
 • od roku 2006 advokátem,
 • rozhodce u Rozhodčího soudu HK ČR a AK ČR,
 • rozhodce Sboru rozhodců FAČR,
 • člen kárné komise ČAK,
 • specializuje se na stavebnictví, nemovitosti, developerské projekty, automobilový průmysl, sportovní právo,
 • hovoří anglicky a německy

 

 

 

Mgr. Lucie Ježková


 • partnerkou kanceláře
 • od roku 2001 advokátkou
 • vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze
 • specializuje se na občanské právo se zaměřením na právo nemovitostí, stavební právo, daňové právo a autorské právo, problematiku trestní odpovědnosti právnických osob  a criminal compliance
 • hovoří anglicky

 

 

 

 

Mgr. Jiří Hron


 • partnerem kanceláře
 • od roku 2011 advokátem
 • vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze
 • rozhodce u Rozhodčího soudu HK ČR a AK ČR
 • specializuje se na obchodní právo, korporátní právo, oblast fúzí a akvizic, insolvenční právo a oblast ochrany osobních údajů
 • hovoří anglicky

 

 

 

 

 

Mgr. Lukáš Nezpěvák


 • partnerem kanceláře
 • advokátem od roku 2015
 • vystudoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni
 • specializuje se na oblasti práva veřejných zakázek, koncesí a smluv o veřejných službách v přepravě cestujících a v oblastech práva hospodářské soutěže a veřejné podpory, včetně zastupování klientů v rámci správních a daňových řízeních a před soudy v rámci správního soudnictví
 • autor odborných publikací z oblasti práva veřejných zakázek v časopisu Veřejné zakázky
 • hovoří anglicky

 

 

Mgr. Anna Kukrálová


 • od roku 2014 advokátem
 • vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze
 • specializuje se na právo nemovitostí a development, pracovní právo a občanskoprávní agendu, zejména na oblast smluvních vztahů
 • hovoří anglicky a francouzsky

 

 

 

 

 

Mgr. Radim Obst


 • advokátem od roku 2018
 • vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně
 • specializuje se zejména na civilní sporná řízení, smluvní agendu, insolvenční právo, obchodní a trestní právo
 • hovoří anglicky

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jan Staněk


 • advokátem od roku 2013
 • vystudoval PF UP v Olomouci a Nottingham Trent University (LL.M.)
 • místopředseda disciplinární komise Autoklubu ČR
 • přednáší sportovní právo na PF UP v Olomouci
 • specializuje se na trestní právo, řešení sporů a arbitráže, veřejné zakázky, hospodářskou soutěž, veřejnou podporu a sportovní právo
 • hovoří anglicky

 

 

 

 

Mgr. Michal Sečány


 • advokátem od roku 2018
 • vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci
 • specializuje se na trestní právo, spornou agendu, správní právo, duševní vlastnictví, nemovitosti a problematiku cizineckého práva
 • hovoří anglicky, německy a slovensky

 

 

 

 

 

Mgr. Sylvie Menšíková


 • advokátkou od roku 2017
 • vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně
 • specializuje se na spornou agendu, korporátní právo, nemovitosti, spolkové právo a corporate compliance programy
 • hovoří anglicky

 

 

 

 

 

 

Mgr. Zuzana Brečková Lovíšková


 • advokátkou od roku 2017
 • vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze
 • pracovala na mezinárodním trestním odboru Ministerstva spravedlnosti České republiky
 • specializuje se na trestní právo, sporovou agendu, pracovní právo a corporate compliance programy
 • hovoří anglicky a slovensky

 

 

 

 

 

Mgr. Eva Stuchlíková


 • advokátkou od roku 2015
 • vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci
 • specializuje se na nemovitostní projekty, pracovní právo a spornou agendu
 • hovoří anglicky

 

 

 

 

 

JUDr. Barbora Martinková


 • advokátkou od roku 2016
 • vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně
 • specializuje se na trestní právo, spornou agendu a ochranu osobních údajů
 • hovoří anglicky

 

 

 

 

 

 

JUDr. Michaela Lukovská


 • advokátkou od roku 2012
 • vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně
 • má několikaleté zkušenosti z oblasti justice, v minulosti několik let působila jako asistentka soudce na Nejvyšším soudě v trestních i civilních senátech
 • dlouhodobě se specializuje na trestní právo, občanské právo, spornou agendu
 • hovoří anglicky

 

 

 

 

Mgr. Markéta Fulínová


 • advokátkou od roku 2018
 • absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci
 • specializuje se na trestní a obchodní právo
 • hovoří anglicky

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Filip Šúň


 • advokátním koncipientem od roku 2016
 • absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně
 • zaměřuje se na občanské a obchodní právo
 • hovoří anglicky

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Alena Tibitanzlová, Ph.D.


 • od roku 2019 advokátem
 • vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy
 • v letech 2015 – 2018 působila jako akademický pracovník na Katedře trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy
 • od roku 2019 působí jako akademický pracovník na Katedře trestního práva Bezpečnostně právní fakulty Policejní akademie České republiky v Praze
 • dlouhodobě se specializuje na trestní právo
 • hovoří anglicky a německy

 

 

 

 

Mgr. Miloš Pupik


 • od roku 2018 advokátním koncipientem
 • vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně
 • specializuje se na korporátní právo, právo duševního vlastnictví a právo informačních technologií
 • hovoří anglicky

 

 

 

 

 

 

JUDr. Nikola Kubálková


 • od roku 2019 advokátem
 • vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně
 • specializuje se zejména na obchodní právo, spornou agendu, ochranu osobních údajů a právo životního prostředí 
 • hovoří německy, anglicky a francouzsky

 

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Thái Quang DO


 • od roku 2019 advokátním koncipientem
 • vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a Vysokou školu ekonomickou v Praze
 • specializuje se na korporátní právo
 • hovoří anglicky, německy a vietnamsky

 

 

 

 

Lucie Cyprová, DiS.


 • office manager
 • komplexní zajištění chodu a provozu kanceláře, včetně oblasti HR a marketingu