JUDr. Alena Tibitanzlová, Ph.D.


  • od roku 2019 advokátem
  • vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy
  • v letech 2015 – 2018 působila jako akademický pracovník na Katedře trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy
  • od roku 2019 působí jako akademický pracovník na Katedře trestního práva Bezpečnostně právní fakulty Policejní akademie České republiky v Praze
  • dlouhodobě se specializuje na trestní právo
  • hovoří anglicky a německy