JUDr. Michaela Lukovská


  • advokátkou od roku 2012
  • vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně
  • má několikaleté zkušenosti z oblasti justice, v minulosti několik let působila jako asistentka soudce na Nejvyšším soudě v trestních i civilních senátech
  • dlouhodobě se specializuje na trestní právo, občanské právo, spornou agendu
  • hovoří anglicky