JUDr. Miloš Temel, LL.M.


  • od roku 2007 advokátem
  • absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy
  • absolvoval Cardiff University Law School ve Velké Británii
  • získal titul LL.M. na Stockholmské univerzitě ve Švédsku
  • specializuje se na právo hospodářské soutěže, řešení sporů a arbitráže a na fúze a akvizice
  • ovládá anglický jazyk