JUDr. Nikola Kubálková


  • od roku 2019 advokátem
  • vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně
  • specializuje se zejména na obchodní právo, spornou agendu, ochranu osobních údajů a právo životního prostředí 
  • hovoří německy, anglicky a francouzsky