Lucie Cyprová, DiS.


  • office manager
  • komplexní zajištění chodu a provozu kanceláře, včetně oblasti HR a marketingu