Mgr. Lukáš Nezpěvák


  • partnerem kanceláře
  • advokátem od roku 2015
  • vystudoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni
  • člen rozkladové komise Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro oblast dohledu nad zadáváním veřejných zakázek
  • člen disciplinární komise Autoklubu České republiky
  • specializuje se na oblasti práva veřejných zakázek, koncesí a smluv o veřejných službách v přepravě cestujících a v oblastech práva hospodářské soutěže a veřejné podpory, včetně zastupování klientů v rámci správních a daňových řízeních a před soudy v rámci správního soudnictví
  • hovoří anglicky