Mgr. Lukáš Trojan


 • partnerem kanceláře
 • od roku 1998 advokátem
 • vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy
 • rozhodce u Rozhodčího soudu HK ČR a AK ČR
 • člen Rozhodčí komise Českého olympijského výboru
 • předseda Revizní komise Svazu lyžařů ČR
 • rozhodce Sboru rozhodců Fotbalové asociace ČR
 • člen představenstva České advokátní komory
 • viceprezident Unie obhájců ČR
 • specializuje se na trestní právo, corporate compliance, internal investigation, spornou agendu, rozhodčí řízení, sportovní právo
 • hovoří anglicky