Mgr. Martin Doleček


  • partnerem kanceláře
  • od roku 2005 advokátem
  • vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy
  • rozhodce u Rozhodčího soudu HK ČR a AK ČR
  • předseda odvolací komise a člen legislativní komise Českého volejbalového svazu
  • specializuje se na obchodní právo, spornou agendu, telekomunikace a soutěžní právo
  • je spoluautorem řady publikací v oblasti korporátního práva, rozhodčího řízení a v dalších oblastech v České republice a zahraničí
  • hovoří anglicky