Mgr. Michaela Hlavatá


  • od roku 2021 advokátní koncipientka
  • absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy
  • specializuje se na občanské právo, pracovní právo, korporátní právo, právo nemovitostí  a trestní právo
  • ovládá anglický a německý jazyk